Fakta om Reformationen

Reformationen kort fortalt

  • Reformationen er betegnelsen for det opgør med den katolske kirke, som fandt sted i første halvdel af 1500-tallet. Hovedpersonen var Martin Luther.
  • Martin Luther (1483-1546) voksede op i Midttyskland og blev munk i et kloster. Gennem studier af Det Nye Testamente opdagede Luther, at kirkens lære på flere punkter var i strid med Bibelen – blandt andet kirkens praksis med aflad, hvor man kunne købe sig til frelse.
  • Som følge af sin nye erkendelse opslog Luther den 31. oktober 1517 en række teser på kirkedøren i Wittenberg. Kirken forsøgte at afvise Luthers lære og truede med kætterproces. Men Luthers skrifter blev spredt i det tyske område og fik efterhånden opbakning hos de tyske fyrster.
  • I 1530 i byen Augsburg fremlagde Luthers medarbejdere skriftet Den Augsburgske Bekendelse, som skulle vise, at Luthers lære var i overensstemmelse med Bibelen. Den Augsburgske Bekendelse blev siden det forpligtende skrift for alle, der ville tilslutte sig den lutherske reformation, således også den danske folkekirke.
  • Ifølge Luther er Bibelen ikke en lovbog, Bibelen forkynder ene og alene Kristus som frelser for mennesker. Staten og kirken har hver deres opgaver og må ikke sammenblandes.
  • I Danmark blev Reformationen gennemført i 1536 og blev et vigtigt vendepunkt, der har sat sig spor i samfundet helt op til i dag på forskellige områder: familien, velfærdsstaten, forholdet mellem religion og politik, skolen, synet på arbejde, synet på kvinder, litteraturen og sproget, sekulariseringen og meget mere.

 

Læs mere om reformationen