Ekspertliste

Bo Kristian Holm
Lektor i teologi, Aarhus Universitet  
Tlf. 87162453
Mail: teobh@cas.au.dk

Vinkel: Luthers teologi og nutidig luthersk tænkning. Det ”lutherske syn” på verden er kommet under pres.

 

Agnes S. Arnórsdóttir
Lektor i historie, Aarhus Universitet
Tlf.: 24255658
Mail: hisaa@cas.au.dk

Vinkel: Reformationen betød, at ægteskabet blev en mere personlig kontrakt mellem en mand og en kvinde i stedet for en alliancekontrakt mellem familier.

 

Louise Nyholm Kallestrup
Lektor i historie, Syddansk Universitet
Tlf.: 65504324
Mail:lnk@sdu.dk

Vinkel: Reformationen og trolddomsforfølgelser. Hekseafbrændinger tog fart efter Reformationen

 

Jørn Henrik Petersen
Professor i socialpolitik, Syddansk Universitet
Tlf.: 65502150
Mail:jhp@sam.sdu.dk

Vinkel: Fra Luther til konkurrencestaten. Forholdet mellem religion, etik og velfærdsstat.

 

Charlotte Appel
Lektor i historie, Aarhus Universitet
Tlf.: 26284249
Mail: chap@cas.au.dk

Vinkel: Reformationens historie og betydning for børneopdragelse og skolegang.

 

Niels Kærgård
Professor i jordbrugsøkonomi, Københavns Universitet
Tlf.: 35332264
Mail: nik@ifro.ku.dk

Vinkel: Reformationen var meget andet end teologi. Det var også sociale konflikter, bondeoprør og nationale interesser.

 

Nina Javette Koefoed
Lektor i historie, Aarhus Universitet
Tlf.: 87162198
Mail: hisnk@cas.au.dk

Vinkel: Reformationen præger den forståelse, vi har af individets pligter i samfundet og statens forpligtelser over for individet.

 

Mette Frisk Jensen
Ph.d. og projektleder ved danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet
Tlf.: 25566682
Mail: hismfj@cas.au.dk

Vinkel:Reformationen har betydning for, hvordan Danmark er nået frem til en placering som verdens mindst korrupte land.

 

Lisbet Christoffersen
Professor mso, Roskilde Universitet og Københavns Universitet
Tlf.: 30916309
Mail: lic@ruc.dk

Vinkel: Reformationens betydning for dansk offentlig ret.

 

Kathrine Kjærgaard
Ekstern lektor, UC SYD
Tlf.: 23841472
kakj@ucsyd.dk

Vinkel: Reformationens betydning og virkningshistorie i Grønland. Da luthersk kristendom kom til landet i 1700-tallet, blev grønlandsk også et skriftsprog. Det har været afgørende for den grønlandske selvstændighedsproces.